Kasa fiskalna. Kiedy pojawia się obowiązek jej posiadania?

kasa_fiskalna_obowiązek

Moje prywatne zdanie jest takie – ja osobiście w mojej działalności kasę posiadam lecz używam jej dosłownie kilka razy w roku, przy okazji zeznań rocznych i śmiało mogę powiedzieć – poza wypełnieniem narzuconego obowiązku posiadania tej kasy, nie jest mi ona do niczego potrzebna.

W moim przypadku skala dochodów ze sporządzania zeznań jest niewielka i niewspółmierna do ceny zakupu kasy, po drugie jak widzę na słupie (autentyczny przypadek z centrum Katowic w tym roku) ogłoszenie odręcznie napisane: zeznania roczne od 10 zł, to widzę, że nie tylko mnie ta kasa do niczego potrzebna nie jest. I można w tym miejscu napisać pracę magisterską o skutecznych sposobach walki z szarą strefą…

Kasa fiskalna… fajna, mała, zgrabna osiągalna na rynku w cenie od ok. 1000 zł.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej wynika z art.111 ust.1 ustawy o podatku VAT i dotyczy przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Gwoli wyjaśnienia: prowadzisz firmę usługową w zakresie promocji i reklamy i masz zlecenie na promocję pysznej pasty kanapkowej w hipermarkecie. Wiadomo – dla podkreślenia smaku potrzebne jest świeże, chrupiące pieczywo. Idziesz więc do lokalnej piekarni i kupujesz na fakturę 100 bułek, bo to Twój koszt w działalności. Z punktu widzenia piekarni jesteś w tym momencie przedsiębiorcą i otrzymujesz fakturę. Następnego dnia rano w tej samej piekarni kupujesz sobie na drugie śniadanie drożdżóweczkę do kawy i dostajesz paragon – nie jesteś teraz przedsiębiorcą, tylko tzw. osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i ta sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

W praktyce handlu detalicznego najczęściej jest tak, że paragony wystawia się do każdej transakcji, a na żądanie klienta do paragonu wystawia się fakturę. Wówczas oryginał paragonu pozostaje u sprzedawcy wraz z kopią faktury (żeby nie dublować przychodów ze sprzedaży). Klient otrzymuje oryginał faktury.

Zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej

Ustawa przewiduje oczywiście zwolnienia przedmiotowe, czyli czynności wyłączone z obowiązku stosowania kasy, które znajdziesz tutaj: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,2868,,20151001,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-4112014-r-w-sprawie.html#P109949

oraz zwolnienia podmiotowe np. ze względu na obroty – limit 20 000 zł brutto w danym roku, ale uwaga liczony proporcjonalnie. Rozpoczynasz działalność 01 czerwca 2017 r. – liczba dni pozostałych w końca roku to 214, limit 20 000 na rok /365 dni = 54,79 zł dziennie x 214 = 11 726 zł. Jeżeli przekroczysz w 2017 roku kwotę obrotu 11 726 zł to wpadasz w obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jeżeli nie przekroczysz, to w następnym roku podatkowym nadal masz prawo do zwolnienia.

I zaraz pewnie pojawi się pytanie: a co jeśli właśnie dziś nastąpiła ta sprzedaż „dzięki której” wpadam do tego limitu, a moja potencjalna kasa fiskalna stoi jeszcze na półce u dostawcy kas? Tu na szczęście nic się nie dzieje – na zainstalowanie i uruchomienie kasy masz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dwa miesiące – patrz poniżej § 5.1 .

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,3960,,20161228,rozporzadzenie-ministra-rozwoju-i-finansow-z-dnia-16122016-r.html#P145896.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

No i na koniec miła niespodzianka: z tytułu zakupu kasy fiskalnej, po dotrzymaniu terminu zgłoszenia do urzędu skarbowego o liczbie kas i adresach ich użytkowania (najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży), dotrzymaniu terminu rozpoczęcia ewidencji i posiadaniu dowodu zapłaty za zakupioną kasę możemy wystąpić o przysługującą nam ulgę. Wysokość tej ulgi to 90% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 700 zł.

Jeżeli jesteś VAT-owcem to ulgę realizujesz w składanej deklaracji VAT, pomniejszając kwotę podatku należnego urzędowi, a jeżeli VAT-owcem nie jesteś, piszesz do swojego urzędu wniosek o zwrot środków z tytułu ulgi powołując się na spełnienie powyższych warunków, podając swój numer konta bankowego do zwrotu i dołączając kopie faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Na koniec jeszcze istotna informacja – kopie wystawionych paragonów, czyli tzw. rolki kasowe obowiązani jesteśmy archiwizować przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatku. Czyli rolki za 12/2016 ( rozliczenie podatku nastąpiło w 01/2017 r ) roku przechowujemy do 31.12.2022 roku.

I jeszcze na drugi koniec dla dociekliwych: jak udokumentować sprzedaż drożdżóweczki do kawy jeżeli kasy fiskalnej nie posiadam? Otóż w takiej sytuacji nie mamy obowiązku wystawiać dokumentu sprzedaży (np. ręcznie wypisanego paragonu lub faktury), o ile nie zażąda tego od nas nabywca towaru lub usługi. I nie zapomnijcie, że zamykając dzień sprzedaży dokonujemy wpisu do książki przychodów i rozchodów Waszego dziennego utargu na podstawie dowodu wewnętrznego, lub do ewidencji sprzedaży, w przypadku gdy Waszą księgowość prowadzi biuro rachunkowe.