Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – podstawy

Mam nadzieję, że jesteście już zaopatrzeni w kamizelki, emocje opadły i możemy na zimno i profesjonalnie, niczym Leon Zawodowiec, przystąpić do analizy JPK czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Kto?

Od 01 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy, będący podatnikami podatku VAT, składający deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

JPK dla potrzeb VAT mikroprzedsiębiorca nie składa, jeżeli jest podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT czyli:

  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – 43 ust. 1 ustawy o VAT),
  • zwolnienie podmiotowe (m.in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – 113 ust. 1 lub 9 ww. ustawy),
  • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (82 ust. 3 ww. ustawy).

Kiedy?

JPK_VAT składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli mikroprzedsiębiorca rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, również przesyła JPK_VAT co miesiąc.

Jakie dane?

JPK_VAT składa się z danych identyfikacyjnych podatnika i właściwego urzędu skarbowego (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych.  JPK_VAT zawiera dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

W jakiej formie?

JPK wysyłamy w formie elektronicznej, a nowe przepisy od 01 stycznia 2018 r. narzucają obowiązek prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT w formie elektronicznej.

Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie bezpłatną aplikację e-mikrofirma

Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsiębiorców, która umożliwia:

– wystawianie faktur krajowych,

– zapisywanie faktur zakupu,

– automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów.

Kolejna wersja, której udostępnienie jest planowane na koniec stycznia 2018, pozwoli dodatkowo na:

– dodanie sprzedaży paragonowej,

– automatyczne wygenerowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT,

– wysłanie JPK_VAT do systemu Ministerstwa Finansów oraz pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Udostępniona, pierwsza wersja aplikacji daje już teraz możliwość ewidencjonowania dokumentów. Kolejna wersja pozwoli na automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT.

UWAGI:

  1. Aplikacja e-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. Użytkownik powinien samodzielnie weryfikować poprawność wprowadzonych i wygenerowanych danych zgodnie z obwiązującymi przepisami.
  2. Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej, lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151, lub wyższej.

(Publikacja:  2017.12.19 14:57)

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów znajdziecie tu: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk