Gdy prowadzimy działalność gospodarczą w mieszkaniu

działalność gospodarcza w mieszkaniu

Coraz więcej osób, w tym często młode mamy, podejmując działania zarobkowe zostają freelancerami, zleceniobiorcami, wolnymi ptakami – nie mylić z niebieskimi 🙂 Tak czy owak potrzebują do prowadzenia swojej działalności adresu jej wykonywania. Najczęściej rejestrują wówczas działalność pod adresem zamieszkania/zameldowania. Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu może mieć swoje wady i zalety, ale niezależnie od nich, momentalnie pojawia się kwestia rozliczania kosztów związanych z nieruchomością lub jej częścią przeznaczoną na tę działalność.

Pierwsza kwestia – podatek od nieruchomości

Dla lokali stricte przeznaczonych na działalność gospodarczą obowiązuje stawka wyższa niż dla lokali o charakterze mieszkalnym. Trochę inaczej jest w sytuacji gdy nasze mieszkanie łączy obie funkcje jednocześnie. Np. w pokoju mamy przeznaczone biurko do pracy, ale jednocześnie „po godzinach” ten pokój pełni funkcję mieszkalną i nie doszło do zmiany sposobu użytkowania. Nie będę już opisywać z detalami przypadków, kiedy ze względu na stan np. zasypania biurka papierzyskami nie nadaje się ono do dalszego pilnego użytkowania i wtedy z laptopem pod pachą wędrujemy do kuchni, a tam z kolei też nie najlepiej, bo czyha na nas szafka z łakociami albo lodówka w zasięgu ręki. Te niuanse, poza wpływem na obwód naszej talii, nie mają tu znaczenia. Skupmy się więc na pokoju z biurkiem.
Obecnie urzędy skarbowe stoją na stanowisku że jeżeli cały pokój w lokalu mieszkalnym jest zajęty na prowadzenie działalności i doszło do zmiany sposobu użytkowania, wówczas opodatkowuje się go stawką właściwą dla przedsiębiorców. Jeżeli jednak ten sam pokój spełnia jednocześnie funkcje mieszkalne, jak i funkcje związane z prowadzeniem firmy, wtedy opodatkowuje się go stawką jak dla budynków mieszkalnych. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgłoszenia do urzędu miasta/ spółdzielni mieszkaniowej. Naliczony dla wskazanej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą podatek od nieruchomości można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Druga kwestia – opłaty za tzw. media i inne koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem lokalu

Urzędy skarbowe nie kwestionują ujmowania tego typu wydatków w kosztach, pod warunkiem, że:

  • we wniosku CEIDG lokal ten faktycznie został zgłoszony jako siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej
  • oraz dodatkowo, jeżeli nie wykorzystujemy całego lokalu, to wydzielimy w nim konkretne pomieszczenie przeznaczone na naszą działalność. Wówczas koszty związane z utrzymaniem lokalu, media i nawet odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu rozliczamy proporcjonalnie do metrażu lokalu.

PRZYKŁAD

W mieszkaniu o powierzchni 60 m2 wydzielamy 15 m2 na działalność, więc ¼ kosztów utrzymania lokalu może być kosztem w prowadzonej działalności gospodarczej. Poniesione koszty wpisujemy do kolumny 13 książki przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki i dokumentujemy dowodem wewnętrznym z załączonymi dowodami opłat, rachunkami, fakturami.
Na zakończenie życzę nam wszystkim, pracującym w domowych biurach, jak najmniej pracujących pod oknem kosiarek i wyjących za ścianą psów pozostawionych w domach, kiedy Pan Pańcia i Pani Pańcia muszą iść do pracy. Żeby nie było – też jestem posiadaczką czworonoga, ale dozorczyni zeznaje, że nieobecności Pani Pańci Buła na szczęście nie oznajmia sąsiadom uporczywym wyciem 😉 Natomiast jeżeli macie jakiś sprawdzony sposób na szalejące w lecie kosiarki, to dajcie znać 🙂